De Jury

De jury van de Sociologische Bril bestaat uit: 

Mark van Ostaijen is als bestuurssocioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de zomer van 2017 promoveerde hij op een proefschrift over migratie en mobiliteit in Europa. Hij publiceert onder meer in de Volkskrant, NRC Handelsblad en Trouw en is columnist voor Sociologie Magazine.

Giselinde Kuipers is een autoriteit op het gebied van de sociologie van de humor en van de schoonheid. Ze is een vooraanstaand cultureel en historisch‐vergelijkend socioloog met een neus voor aansprekende onderwerpen die in sociaalwetenschappelijk onderzoek weinig gebruikelijk zijn. Kuipers liet onder andere zien dat vrouwelijke schoonheidsidealen in Europa niet echt verschillen tussen landen. 

Jurre van den Berg studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is werkzaam als verslaggever voor de Volkskrant. Ook is hij redacteur van Sociale Vraagstukken. (foto: Harry Cock).

Emily Miltenburg volgde een bachelor Politicologie en een Research Master Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).  In 2012 ontving ze een Onderzoekstalentbeurs van het NWO. In 2017 promoveerde zij cum laude aan de UvA (Sociologie) op haar proefschrift over conditionele buurteffecten op de sociaal-economische status van bewoners. Sinds 2017 werkt ze als wetenschappelijk medewerker bij het SCP. Na onderzoek naar de integratie van Syrische statushouders, doet ze sinds 2020 onderzoek naar publieke opinie over de maatschappij en politiek.

Jaron Harambam is als interdisciplinair socioloog werkzaam aan het Instituut voor Media Studies van de KU Leuven, België. Hij doet vooral onderzoek naar complottheorieën, aanbevelingsalgoritmes en (sociale) media. Zijn proefschrift, waarop hij cum laude is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2017, is gebaseerd op etnografisch onderzoek in het Nederlandse complotdenkersmilieu en verschaft een inlevend sociologisch perspectief van een gemarginaliseerde subcultuur.

Bea Cantillon is een Belgisch sociologe en voormalig politica. Ze is hoogleraar in Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen en lid van het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid van diezelfde universiteit. Ze onderzoekt hedendaagse vraagstukken zoals armoede, sociaal beleid en sociale zekerheid en adviseert de Belgische regering onder andere over de hervorming van de sociale zekerheid en het pensioenstelsel.

Ondersteuning

Verdere taken die de Sociologische Bril mogelijk maken, waaronder het beheren van deze website, worden uitgevoerd door secretaris Tessi Nobbe, Master-student Governance of Migration and Diversity.